Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions LeTSGEPs, - UNIVERSITETI I TIRANËS

Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions LeTSGEPs,

 

 

Titulli: Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions LeTSGEPs,
Referenca: 873072
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Kohëzgjatja: 2020- 2023
Programi Horizon 2020 Research and Innovation Framework Programme
Web www.letsgeps.eu 
Përshkrimi: Ky projekt do të ketë në fokus orientimin dhe implementimin e planeve të qëndrueshme të barazisë gjinore në institucionet akademike dhe kërkimore duke synuar lidhjen e organizatave të ndryshme që kryejnë kërkime në hartimin dhe zbatimin e GEP.

Plani i Barazisë Gjinore – Universiteti i Tiranës 2022-2024