Leksion i Hapur - UNIVERSITETI I TIRANËS

Leksion i Hapur

Qendra Virtuale e Zhvillimit Profesional dhe Trajnimit në Universitetin e Tiranës, organizon Leksionin e Hapur me lektor, Prof. Kimo Nuotio, profesor i fushës së ligjit 

dhe krimininologjisë dhe Drejtor i Institutit të Kriminologjisë dhe Studimeve Ligjore të Universitetit të Helskinkit, ish-dekan i Fakultetit Juridik të Universitetit të Helsinkit.
Leksioni i hapur do te mbahet ne Ndërtesën Kryesore të Fakultetit të Drejtësisë, Salla 402, ora 17:30-18:30, shkurt 2023.