Ligjërimi parlamentar në teknologjinë digjitale. Platforma E-Parlament – UNIVERSITETI I TIRANËS

Ligjërimi parlamentar në teknologjinë digjitale. Platforma E-Parlament