Ligjërimi parlamentar në teknologjinë digjitale. Platforma E-Parlament - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ligjërimi parlamentar në teknologjinë digjitale. Platforma E-Parlament