LIGJI DHE SHOQËRIA NË SHQIPËRI. MARRËDHËNIA MIDIS BËRJES SË LIGJIT SIPAS MODELEVE EVROPIANE DHE SHOQËRISË MODERNE SHQIPTARE – UNIVERSITETI I TIRANËS

LIGJI DHE SHOQËRIA NË SHQIPËRI. MARRËDHËNIA MIDIS BËRJES SË LIGJIT SIPAS MODELEVE EVROPIANE DHE SHOQËRISË MODERNE SHQIPTARE