Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese etj.) për regjistrin e Vitit 2022 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese etj.) për regjistrin e Vitit 2022