Manaxhim strategjik dhe praktikat e tij në industrinë bankare , rasti i Shqipërisë – UNIVERSITETI I TIRANËS

Manaxhim strategjik dhe praktikat e tij në industrinë bankare , rasti i Shqipërisë