Manaxhim strategjik dhe praktikat e tij në industrinë bankare , rasti i Shqipërisë - UNIVERSITETI I TIRANËS

Manaxhim strategjik dhe praktikat e tij në industrinë bankare , rasti i Shqipërisë