Rregullore e posaçme e Universitetit të Tiranës mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve online të sezonit të dimrit të vitit akademik 2021-2022 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Rregullore e posaçme e Universitetit të Tiranës mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve online të sezonit të dimrit të vitit akademik 2021-2022