MARKETINGU I INDUSTRIVE KREATIVE: FAKTORËT PËRCAKTUES TË TË ARDHURAVE NGA FILMI NË SHQIPËRI