MARKETINGU I INDUSTRIVE KREATIVE: FAKTORËT PËRCAKTUES TË TË ARDHURAVE NGA FILMI NË SHQIPËRI – UNIVERSITETI I TIRANËS

MARKETINGU I INDUSTRIVE KREATIVE: FAKTORËT PËRCAKTUES TË TË ARDHURAVE NGA FILMI NË SHQIPËRI