MARKETINGU I PORTEVE DETAR NË SHQIPËRI RAST STUDIMI PORTI I VLORËS DHE I DURRËSIT