MARKETINGU I PORTEVE DETAR NË SHQIPËRI RAST STUDIMI PORTI I VLORËS DHE I DURRËSIT – UNIVERSITETI I TIRANËS

MARKETINGU I PORTEVE DETAR NË SHQIPËRI RAST STUDIMI PORTI I VLORËS DHE I DURRËSIT