MARKETINGU NË MEDIAT SOCIALE PËR MARKAT TREGTARE TË SHITJES ME PAKICË – UNIVERSITETI I TIRANËS

MARKETINGU NË MEDIAT SOCIALE PËR MARKAT TREGTARE TË SHITJES ME PAKICË