MATJA E PERFORMANCËS SË SHOQËRIVE SHQIPTARE NËPËRMJET METODËS BALANCED SCORECARD – UNIVERSITETI I TIRANËS

MATJA E PERFORMANCËS SË SHOQËRIVE SHQIPTARE NËPËRMJET METODËS BALANCED SCORECARD