MBI PËRKTHIMIN SHQIP TË ROMANIT ULIKSI (ULYSSES) TË XHEJMS XHOJSIT (JAMES JOYSE) (KRAHASIM PËRKTHIMI PËRMES SHTJELLIMIT LETRAR) – UNIVERSITETI I TIRANËS

MBI PËRKTHIMIN SHQIP TË ROMANIT ULIKSI (ULYSSES) TË XHEJMS XHOJSIT (JAMES JOYSE) (KRAHASIM PËRKTHIMI PËRMES SHTJELLIMIT LETRAR)