Mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës do të zhvillohet ditën e enjte, datë 12 Mars 2020, ora 09:00 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës do të zhvillohet ditën e enjte, datë 12 Mars 2020, ora 09:00