Mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës do të zhvillohet ditën e enjte, datë 23 Janar 2020, ora 11:00. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës do të zhvillohet ditën e enjte, datë 23 Janar 2020, ora 11:00.