Mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës do të zhvillohet ditën e hënë, datë 10 Shkurt 2020, ora 11:00. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës do të zhvillohet ditën e hënë, datë 10 Shkurt 2020, ora 11:00.