Mbledhja e Senatit Akademik të UT nuk do të zhvillohet ditën e hënë datë 6 korrik 2020. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Mbledhja e Senatit Akademik të UT nuk do të zhvillohet ditën e hënë datë 6 korrik 2020.