MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE DHE POLITIKAT QË ATO NDJEKIN PËR TË REALIZUAR KËTË MENAXHIM – UNIVERSITETI I TIRANËS

MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE DHE POLITIKAT QË ATO NDJEKIN PËR TË REALIZUAR KËTË MENAXHIM