Mobile Learning në përmirësimin e procesit të mësimdhënies në Shqipëri, studime dhe aplikime