MODELIME EKONOMIKE TË BAZUARA NË SISTEME ME AGJENTË INTELIGJENTË