MODELIME EKONOMIKE TË BAZUARA NË SISTEME ME AGJENTË INTELIGJENTË – UNIVERSITETI I TIRANËS

MODELIME EKONOMIKE TË BAZUARA NË SISTEME ME AGJENTË INTELIGJENTË