MODELIME EKONOMIKE TË BAZUARA NË SISTEME ME AGJENTË INTELIGJENTË - UNIVERSITETI I TIRANËS

MODELIME EKONOMIKE TË BAZUARA NË SISTEME ME AGJENTË INTELIGJENTË