MODELIMI DHE SIMULIMI NUMERIK I PROCESEVE QË ZHVILLOHEN NË RRJETAT BIOLOGJIKE - UNIVERSITETI I TIRANËS

MODELIMI DHE SIMULIMI NUMERIK I PROCESEVE QË ZHVILLOHEN NË RRJETAT BIOLOGJIKE