MODELIMI I SHËRBIMEVE TËQEVERISJES ELEKTRONIKE NËPËRMJET ONTOLOGJIVE – UNIVERSITETI I TIRANËS

MODELIMI I SHËRBIMEVE TËQEVERISJES ELEKTRONIKE NËPËRMJET ONTOLOGJIVE