Natyra dhe historia në filozofinë deterministe; Monteskjë - UNIVERSITETI I TIRANËS

Natyra dhe historia në filozofinë deterministe; Monteskjë