Natyra dhe historia në filozofinë deterministe; Monteskjë – UNIVERSITETI I TIRANËS

Natyra dhe historia në filozofinë deterministe; Monteskjë