NDIKIMI I NIKELIT NË DISA PARAMETRA BIOKIMIKE, HEMATOLOGJIKE, SI DHE METALET E RËNDA NË INDET E BUTA DHE TË FORTA, TE PËLLUMBI URBAN (Columba livia) NË QYTETIN E DRENASIT – KOSOVË - UNIVERSITETI I TIRANËS

NDIKIMI I NIKELIT NË DISA PARAMETRA BIOKIMIKE, HEMATOLOGJIKE, SI DHE METALET E RËNDA NË INDET E BUTA DHE TË FORTA, TE PËLLUMBI URBAN (Columba livia) NË QYTETIN E DRENASIT – KOSOVË