Ndikimi i sistemeve ndërorganizative të informacionit në fleksibilitetin e kompanive – UNIVERSITETI I TIRANËS

Ndikimi i sistemeve ndërorganizative të informacionit në fleksibilitetin e kompanive