Në kuadër të Progarmit Erasmus Mundus të financuar nga Bashkimi Europian, është hapur thirrja për aplikime për bursa studimi dy vjeçare në nivelin Master mbi Manaxhimi e Pyjeve Mesdhetare dhe Burimeve Natyrore (MEDfOR) – UNIVERSITETI I TIRANËS

Në kuadër të Progarmit Erasmus Mundus të financuar nga Bashkimi Europian, është hapur thirrja për aplikime për bursa studimi dy vjeçare në nivelin Master mbi Manaxhimi e Pyjeve Mesdhetare dhe Burimeve Natyrore (MEDfOR)

 

Në kuadër të Progarmit Erasmus Mundus të financuar nga Bashkimi Europian, është hapur thirrja për aplikime për bursa studimi dy vjeçare në nivelin Master mbi Manaxhimi e Pyjeve Mesdhetare dhe Burimeve Natyrore (MEDfOR). 

Programi MEDfOR është i hapur për të gjithë aplikantët, të cilët kanë një diplomë bachelor në Shkencat Biologjike, Shkencat e Mjedisit dhe Tokës, Matematikë, Ekonomi, Inxhinieri, Kimi, Biokimi ose fusha të ngjashme. 

Për studentët e Ballkanit Perëndimor ka në dispozicion bursa specifike.  

 Për më shumë informacion klikoni në linkun:  

https://www.medfor.eu/content/about-medfor 

 Për të aplikuar klikoni në linkun:  

https://www.medfor.eu/content/how-apply 

 

Afati i aplikimit 31 janar 2021. 

 

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!