Në kuadër të Programit Erasmus Mundus Joint Master Degree është hapur thirrja për aplikime për bursa studimore SERP+. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Në kuadër të Programit Erasmus Mundus Joint Master Degree është hapur thirrja për aplikime për bursa studimore SERP+.

SERP + koordinohet nga Universiteti Paris-Saclay në Francë, Universiteti Poznan në Poloni, Universiteti i Portos në Portugali dhe Universiteti i Genovas në Itali. 

I gjithë aplikimi kryhet online. 

Për më shumë informacion mbi aplikimin klikoni në linkun: 

http://www.master-serp.eu/apply/index.php 

Afati i aplikimit për bursa: 15.02.2021. 

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!