Në zbatim të projektit WEBJOU: Western Balkan higher educational courses in data Journalism” me reference kontrate 101083122 programi Erasmus+ , thirrje për studentët për aplikim për pjesëmarrje në një trajnim që do të zhvillohet në Maj 2024 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Në zbatim të projektit WEBJOU: Western Balkan higher educational courses in data Journalism” me reference kontrate 101083122 programi Erasmus+ , thirrje për studentët për aplikim për pjesëmarrje në një trajnim që do të zhvillohet në Maj 2024

Në zbatim të projektit WEBJOU: Western Balkan higher educational courses in data Journalism” me reference kontrate 101083122 programi Erasmus+ , thirrje për studentët për aplikim për pjesëmarrje në një trajnim që do të zhvillohet në Maj 2024.

Në zbatim të projektit WEBJOU: Western Balkan higher educational courses in data Journalism” me reference kontrate 101083122 programi Erasmus+ , thirrje për studentët për aplikim për pjesëmarrje në një trajnim që do të zhvillohet në Maj 2024.

Projekti “WEBJOU” synon të promovojë shkëmbimin e njohurive dhe inovacionin multidisiplinar të mësimdhënies dhe të mësuarit në realitetin e Ballkanit Perëndimor, për atë që ka të bëjë me ofrimin e të gjitha njohurive dhe aftësive, veçanërisht nga fusha të tilla si shkenca e të dhënave, statistikat vizualizimi dhe komunikimi, të nevojshme për të vepruar me sukses në kuadrin e gazetarisë së të dhënave dhe të komunikimit të të dhënave.

Trajnimi do të kosnistojë në 4 kurse/module në lidhje me: Zbulimin e të Dhënave, Analizën e të dhënave, Vizualizimin e të Dhënave, Gazetarinë dhe Naracionin.