Ngritja e qendrës së parë llogaritëse për analizë të dhënash, Big Data, Machine Learning dhe kryerjen e simulimeve që kërkojnë kapacitet të lartë llogaritës - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ngritja e qendrës së parë llogaritëse për analizë të dhënash, Big Data, Machine Learning dhe kryerjen e simulimeve që kërkojnë kapacitet të lartë llogaritës