UNIVERSITETI SIPËRMARRËS Një analizë e konceptit dhe dimensioneve të modelit të Universitetit Sipërmarrës në IAL-të publike në Shqipëri – UNIVERSITETI I TIRANËS

UNIVERSITETI SIPËRMARRËS Një analizë e konceptit dhe dimensioneve të modelit të Universitetit Sipërmarrës në IAL-të publike në Shqipëri