Një strukturë për punësimin në Shqipëri bazuar në modelin me friksione kërkimi.Obligacionet e impaktit si mekanizma punëkrijuese - UNIVERSITETI I TIRANËS

Një strukturë për punësimin në Shqipëri bazuar në modelin me friksione kërkimi.Obligacionet e impaktit si mekanizma punëkrijuese