Një strukturë për punësimin në Shqipëri bazuar në modelin me friksione kërkimi.Obligacionet e impaktit si mekanizma punëkrijuese – UNIVERSITETI I TIRANËS

Një strukturë për punësimin në Shqipëri bazuar në modelin me friksione kërkimi.Obligacionet e impaktit si mekanizma punëkrijuese