NJËRIU NË PERSPEKTIVËN E FILOZOFISË GREKE E DOKTRINËS SË KRISHTERË NË MENDIMIN E GREGORIT TË NISËS