NJËRIU NË PERSPEKTIVËN E FILOZOFISË GREKE E DOKTRINËS SË KRISHTERË NË MENDIMIN E GREGORIT TË NISËS – UNIVERSITETI I TIRANËS

NJËRIU NË PERSPEKTIVËN E FILOZOFISË GREKE E DOKTRINËS SË KRISHTERË NË MENDIMIN E GREGORIT TË NISËS