Njoftim KIZ – UNIVERSITETI I TIRANËS

Njoftim KIZ

Kandidatët për autoritete drejtuese duhet të dërgojnë në mënyrë elektronike në adresën kizut2021@unitir.edu.al, brenda datës 11.05.2021, ora 12.00, listën e vëzhguesve për të cilët kërkohet akreditimi.

Vëzhguesit për të cilët kërkohet akreditim, duhet të paraqiten në KIZ ditën e martë, datë 11.05.2021, nga ora 12.00 deri në orën 16.00, për t’u pajisur me autorizimin e akreditimit. Vëzhguesit duhet të kenë me vete:

  1. Fotokopje të kartës së identitetit;
  2. Një fotografi.