Njoftim mbi procesin e regjistrimit pas përfundimit të 3(tri) fazave 48 orëshe të Raundit të 3-të – UNIVERSITETI I TIRANËS

Njoftim mbi procesin e regjistrimit pas përfundimit të 3(tri) fazave 48 orëshe të Raundit të 3-të

Universiteti i Tiranës ju njofton mbi procesin e rregjistrimit të Raundit të tretë se pas përfundimit të 3 (tri) fazave 48-orëshe të regjistrimit, në datat 27 tetor deri në 31 tetor 2021, Universiteti i Tiranës vijonë me procedurat e regjistrimit të kandidatëve, nëpërmjet portalit U-Albania, në programet e studimit në të cilat kanë aplikuar në raundin e tretë. Të drejtën e regjistrimit e kanë kandidatët që nuk rezultojnë të rregjistruar në nje program tjetër studimi. IAL, gjatë regjistrimeve, respektojnë renditjen e raundit paraardhës të kandidatëve deri në plotësimin e kuotave.

Për informacion të detajuar referohuni në Fakultetet përkatëse si vijon:

  1. Fakulteti i Drejtësisë (Kliko këtu)
  2. Fakulteti i Ekonomisë (Kliko këtu)
  3. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja (Kliko këtu)
  4. Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë (Kliko këtu) 
  5. Fak ulteti i Shkencave të Natyrës (Kliko këtu)
  6. Fakulteti i Shkencave Sociale (Kliko këtu)

Universiteti i Tiranës Ju uron suksese!