Njoftim!Programi i Praktikave të Biznesit Gjerman për Vendet e Ballkanit Perëndimor, fton të gjithë studentët të marrin pjesë në programin e Praktikave të Biznesit duke kryer një intership të paguar në Gjermani dhe duke rritur mundësinë e tyre për punësim në tregun e punës. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Njoftim!Programi i Praktikave të Biznesit Gjerman për Vendet e Ballkanit Perëndimor, fton të gjithë studentët të marrin pjesë në programin e Praktikave të Biznesit duke kryer një intership të paguar në Gjermani dhe duke rritur mundësinë e tyre për punësim në tregun e punës.

Njoftim!

Programi i Praktikave të Biznesit Gjerman për Vendet e Ballkanit Perëndimor (Internship Programme of German Business for the Countries of the Western Balkans), fton të gjithë studentët të marrin pjesë në programin e Praktikave të Biznesit duke kryer një intership të paguar në Gjermani dhe duke rritur mundësinë e tyre për punësim në tregun e punës.

Programi i Praktikave të Biznesit Gjerman ka suportuar më shumë se 940 studentë dhe të sapo-diplomuar në 19 vitet e fundit. Pas përfundimit të internshipit, pjesëmarrësit bëhet pjesë e grupit  alumni, duke ju dhënë më tej mundësi për zhvillim profesional, networking, si edhe pjesëmarrje në seminare, konferenca, workshop-e dhe aktivitete të shumta.  

Për më shumë informacion klikoni linkun: www. stipendienprogramm.org.