Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit të Tiranës për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve, për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës - UNIVERSITETI I TIRANËS

Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit të Tiranës për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve, për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës