NJOHJA, MBROJTJA DHE PROMOVIMI I TË DREJTAVE TË NJERIUT SI DOMOSDOSHMËRI E REALITETIT (PJESËMARRJA DHE ROLI I GRUAS NË POLITIKËN SHQIPTARE)