Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands, - DOMUS_CW - UNIVERSITETI I TIRANËS

Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands, – DOMUS_CW

Stafi i projektit DOMUS ka realizuar gjatë kësaj periudhe të zbatimit të projektit dy aktivitete në vendet partnere si më poshtë:

 

  • Shkolla Verore ne Olympia, Greqi, më 08-12 Korrik 2019;
  • Simpoziumi Ndërkombëtar i projektit zhvilluar në Patra, Greqi në datat 28-31 Gusht 2019.