ORGANIZIMI DHE DREJTIMI I SHOQËRIVE TË FURNIZIMIT ME UJË. VENDOSJA E TARIFAVE – NJË VENDIM I RËNDËSISHËM PËR SUKSESIN E TYRE - UNIVERSITETI I TIRANËS

ORGANIZIMI DHE DREJTIMI I SHOQËRIVE TË FURNIZIMIT ME UJË. VENDOSJA E TARIFAVE – NJË VENDIM I RËNDËSISHËM PËR SUKSESIN E TYRE