Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +

  Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus + (kliko këtu) Në […]

STUDIMI NË NJË IMPIANT EKSPERIMENTAL I PARAMETRAVE QË DIKTOJNË EKUILIBRIN DHE MODELIMI I SISTEMIT DINAMIK TË ABSORBIMIT TË AVUJVE TË ETANOLIT

Erinda PILURI – “STUDIMI NË NJË IMPIANT EKSPERIMENTAL I PARAMETRAVE QË DIKTOJNË EKUILIBRIN DHE MODELIMI I SISTEMIT DINAMIK TË ABSORBIMIT TË AVUJVE TË ETANOLIT”  

e-QEVERISJA DHE INTEROPERABILITETI I SISTEMEVE ELEKTRONIKE NË VENDET NË ZHVILLIM – RAST STUDIMOR INSTITUCIONET E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Kujtim Gashi – e-Qeverisja dhe Interoperabiliteti I Sistemeve Elektronike në vendet në zhvillim -Rast studimor Institucionet E Republikës së Kosovës