Faqe 154 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës, në Universitetin Valladolid, Spanjë

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë (Kliko […]

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Middle East Technical (METU) në Ankara

Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin Middle East Technical University (METU), në Ankara, Turqi, për stafin ndihmës akademik me karakter administrativ dhe […]