Blog - Page 17 of 359 - UNIVERSITETI I TIRANËS

SMART LAB

Titulli: «SMART LAB», Kohëzgjatja:17 muaj; Qëllimi i krijimit të një laboratori për Programet e Medias së Komunikimit dhe Marketingut Dixhital, Menaxhimit të Turizmit dhe Përkthimit […]

Përmirësimi dhe rritja e infrastrukturës akademike, didaktike dhe kërkimore për realizimin cilësor të programit me Diplomë të Dyfishtë në Shkencat Natyrore dhe Mjedisore, midis Universitetit të Tiranës dhe  Universitetit të Tuscia (Itali)

Titulli: «Përmirësimi dhe rritja e infrastrukturës akademike, didaktike dhe kërkimore për realizimin cilësor të programit me Diplomë të Dyfishtë në Shkencat Natyrore dhe Mjedisore, midis […]