Blog - Page 171 of 359 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për bursa për trajnim për studentët në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Ia?i, në Rumani

Hapet thirrja për bursa për trajnim për studentët në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Ia?i, në Rumani për vitin […]

Hapet thirrja për për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Ia?i, në Rumani

  Hapet thirrja për për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza […]

Hapet thirrja për aplikim për bursa Erasmus+ për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Mehmet Akif Ersoy, Turqi

Hapet thirrja për aplikime për bursa për për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Mehmet Akif Ersoy, Turqi, për semestrin e dytë të […]