Faqe 24 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me UNICEF Albania nisin programin “Forcimi i kurrikules se Punës Sociale, për një fuqi punëtore sociale të kualifikuar dhe të aftë për të punuar, mobilizuar dhe ndryshuar sjelljet e komunitetit”.

Në kuadër të bashkëpunimit të Universitetit të Tiranës me UNICEF Shqipëri, është prezantuar në ambientet e Rektoratit të Tiranës programi “Forcimi i kurrikulës së Punës […]

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldtit, Gjermani, për pjesëmarrje në Javën Ndërkombëtare të Trajnimit, në datat 5 – 9 Dhjetor 2022.

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldtit, […]