Faqe 4 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për trajnim për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për mësimdhënie për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit […]

Procesi i të provuarit dhe barra e provës në procedimet pasurore dhe gjykimet pasurore të sekuestrimit dhe konfiskimit të produkteve të produkteve të krimit. Çështje të praktikës gjyqësore dhe standardeve ndërkombëtare

Sander SIMONI–“Procesi i të provuarit dhe barra e provës në procedimet pasurore dhe gjykimet pasurore të sekuestrimit dhe konfiskimit të produkteve të produkteve të krimit. […]