Blog - Page 5 of 359 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Në kuadër të bashkëpunimit të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës me Universitetin “St. Cyril and Methodius” të Shkupit në Maqedoninë e Veriut, ju njoftojmë se më datë 05.02.2024 në ambientet e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja nisin kurset e gjuhës maqedonase, si lëndë ekstrakurrikulare.

Të dashur studentë të Universitetit të Tiranës, Në kuadër të bashkëpunimit të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës me Universitetin “St. Cyril […]