Blog - Page 7 of 359 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Zhvillimi I infrastrukturës në shërbim të fuqizimit të kërkuesve të rinj dhe të studentëve (Developing infrastructure to serve the empowerment of young researchers and students), – MAS- Projektet e përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2022-2023

    Titulli: «Zhvillimi i infrastrukturës në shërbim të fuqizimit të kërkuesve të rinjve dhe të studentëve- FGJH», Kohëzgjatja:12 muaj; Qëllimi kryesor i këtij projekti […]