PARIMET E GJYKIMIT PENAL NËN OPTIKËN E JURISPRUDENCËS SË GJYKATËS KUSHTETUESE DHE ASAJ EUROPIANE TË DREJTËSISË – UNIVERSITETI I TIRANËS

PARIMET E GJYKIMIT PENAL NËN OPTIKËN E JURISPRUDENCËS SË GJYKATËS KUSHTETUESE DHE ASAJ EUROPIANE TË DREJTËSISË