Përcaktimi i marzhit të gabimit që fut kampionimi sistematik dhe me kuotë në sondazhet e opinionit publik – UNIVERSITETI I TIRANËS

Përcaktimi i marzhit të gabimit që fut kampionimi sistematik dhe me kuotë në sondazhet e opinionit publik