Përcaktimi i niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë në institucionet e arsimit të lartë - UNIVERSITETI I TIRANËS

Përcaktimi i niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë në institucionet e arsimit të lartë

Udhëzim Nr. 52, datë 03.12.2021, “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, per pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë”. (Kliko këtu)

 

Udhëzim Nr. 11, datë 10.04.2017, “Për një ndryshim në udhëzimin nr.52, datë 03.12.2015, “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë””, të ndryshuar. (Kliko këtu)

 

Tabela 1/1

Në mbështetje të Kuadrit të Referencave për Gjuhët të Krijuar nga Këshilli i Europës (2001), Kuadrit të Përbashkët Europian të Referencave për Gjuhët, si dhe në bashkëpunim me Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Spanjës të akredituara në Republikën e Shqipërisë, Ministria e Arsimit dhe Sportit, njeh testet e gjuhëve të huaja dhe nivelet si më poshtë:

Niveli
B1
B2
Cl
Gjuha angleze
Cambridge
PET
FCE
CAE
IELTS
4.0 / 5.0
5.5 / 6.0
6.5 / 7.0
TOEFL Internet-
57/86
87/109
110/120
based Test (iBT)
TOEFL Paper-based
460
543
627
Test (ITP)
TOEIC
381 / 649
650/ 785
786 / 935
GESE
 
7, 8, 9
10, 11
APTIS
Aptis B1
Aptis B2
Aptis C
Gjuha gjermane
Goethe-Institut,
Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C1
Goethe Zentrum
TestDaF
 
TDN 3 – TDN4
TDN 5
Gjuha franceze
TFI
345/604
605/824
825
DELF
DELFB1
DELFB2
DALFC1
TCF
TCF 300 – 399
TCF 400 – 499
TCF 500 – 599
TEF
TEF 361-540
TEF 541-698
TEF 699-833
Gjuha italiane
Peruggia
CELI2 livello2
CELI3 livello3
CELI4 livello4
Sienna
CILS uno B1
CILS 2
CILS 3
Gjuha spanjolle
DELE
DELE inicial
DELE
DELE superior
intermedio