Përdorimi i metodave histo-citologjike dhe histokimike për karakterizimin e disa  specieve bimore me vlera mjekësore – UNIVERSITETI I TIRANËS

Përdorimi i metodave histo-citologjike dhe histokimike për karakterizimin e disa  specieve bimore me vlera mjekësore